Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.08.2015 11:02 - Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Автор: agrosjv Категория: Бизнес   
Прочетен: 320 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 27.08.2015 11:03


 Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти Очакван прием: 28.09-04.10 до 26.10-01.11.2015 г.
SJV-EUROPRO - Eвропейски финансиращи програми - Информация за европейски финансиращи програми за малкия и среден бизнес. Подпомагането по мярката ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка.   Вид на подкрепата Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за инвестиции в материални и/или нематериални активи, подобряващи цялостната дейност на предприятията.   Инвестициите, обект на подкрепа, следва да са свързани с: • Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти; • Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за ЕС или на памук, с изключение на рибни продукти;   Подпомагане по мярката ще се предоставя за избрани първични производствени сектори свързани с преработката/маркетинг на продукти, описани в Приложение І на Договора за функциониране на Европейския съюз и памук, както следва:  1. Мляко и млечни продукти, 2. Месо и месни продукти, 3. Плодове и зеленчуци, включително гъби, 4. Пчелен мед, 5. Зърнени, мелничарски  и нишестени продукти, 6. Растителни и животински масла и мазнини, 7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,  8. Готови храни за селскостопански животни, 9. Гроздова мъст, вино и оцет, 10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.   Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с: • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка; • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга; • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга; • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията; • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства; • Инвестиции, свързани с внедряването на системи за управление на качеството; • Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници; • Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения   Допустими разходи  • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг; • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг; • Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта; • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”; • Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.   Бенефициенти: - Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители  и Групи/Организации на производители; - Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.   1. Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи предприятия . 2. Ако кандидатът е земеделски производител, то стопанството му трябва да има стандартен производствен обем не по - малък от 8 000 евро;   Критерии за оценка: Критериите за подбор ще гарантират насочване на финансовата помощ към проекти свързани с: въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в ХВП, инвестиции за покриване стандартите на ЕС и преработка и производство на биологични продукти. Приоритет ще бъде осигурен и за проекти осигуряващи устойчива заетост в селските райони и насърчаващи кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост. За постигане балансирано разпределие на средствата ще бъде осигурен приоритет за кандидати на територията на, райони с по – ниско ниво на подкрепа и райони с природни и други специфични ограничения.   Интензитет и размер на помощта Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 10 000 евро. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро. Помощта по мярката за инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг в случаите на преработка на продукти от Приложение І в продукти извън Приложение І е не повече от 200 000 евро.Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: agrosjv
Категория: Бизнес
Прочетен: 42154
Постинги: 149
Коментари: 1
Гласове: 1
Архив
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31